INSTALLATION AV EN SEPTITANK

Installation av en septitank Full aktivitet med grävmaskinen för att få allt på plats. För mer information kan ni kontakta Leif 070 69 12 562 Lars 070 69 12 534 Inga arbeten är för små eller stora för oss. Vi är den lokala entreprenören med kunder och arbetsplatser spridda i närområdet runt Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, […]

INSTALLATION AV SLUTEN WC-TANK, SÖDRA HYN

Installation av sluten WC-tank, Södra Hyn Här nedan kan ni se hur LL´s Röröservice utför en installation en WC-tank, när det är ganska extrema förgållanden. Grundvattnet trycker på med en oerhörd kraft.Våra mannar rädds inte för lite vatten och vi leverar ännu en anläggning till en nöjd kund. För mer information kan ni kontakta Leif […]

GRÄVNING FÖR DRÄNERING – BJÖRKÅS KARLSTAD

Grävning för dränering – Björkås, Karlstad Allt dräneringsarbete kräver att man gräver bort befintliga fyllmassor och eventuella planteringar, buskar träd. För att garantera att man får till ett bra fuktskydd mot husgrund och betongplatta.Här är det till stor hjälpa att gräva med maskin, dels är det tidsbesparande och många gånger det enda sättet att få […]