Dränering

Fler tjänster än ett traditionellt VVS företag.

VVS Installation

Behöver du hjälp med VVS installation?

DRÄNERING
Fuktskydd, Dräneringsrör, Grovt grus eller makadam

Vi utför dräneringsarbete som består av tre huvuddelar. Fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt. Dräneringsrör som leder bort regnvatten till kommunens dagvattenledning eller en brunn. Grovt grus eller makadam som snabbt leder bort fukt och vatten. Detta gäller för alla typer av husgrunder. Vid dränering av betongplatta eller krypgrund behövs dräneringsrör och makadam. 


MARKARBETEN

Vi utför markarbete som att jordförbättring eller planer eller plantering av buskar eller häckar. Alla typer av fräsningsarbeten för både privat eller större fastighetsägare.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Inga arbeten är För små Eller stora för oss.

Vi är den lokala entreprenören med kunder och arbets-
platser sprida i närområdet

Karlstad, Hammarö, Kil, Deje och Forshaga.

LL.Rörservice

Tel. 070-691 25 62 –

E-post: llsrorservice@gmail.com

 

När det som inte fick
hända. händer...

Vår jourberedskap är hög, för att lösa era akuta problem

– Vid vattenläckage
– Stopp i avlopp
– Pannan krånglar eller liknande.
 
Vi har öppet: mellan 7,00-17,00 vardagar
 
Jourtillägg 50%    18:00 – 21:00     

Jourtillägg  100%   21:00 – 06:00

Lördag – söndag 100%        
Utryckning jour                   1000 kr/utryckning
 
Minsta debitering är 1 timme alla priser är exklusive moms. Privat person har rätt till rotavdrag om den äger sin bostad . Det hjälper vi till med 

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.