JOURUPPDRAG, ÖVERSVÄMNING I KÄLLARE PÅ GRUND AV STOPP I AVLOPPSLEDNING.

Jouruppdrag, Översvämning i källare på grund av stopp i avloppsledning. Här har stopp i avloppsledning orsakat att omfattande vattenmassor har svämmat över i flera källarutrymmen i denna fastigheten.Med vår Jourservice var vi snabbt på plats och därmed minimera skador på fastigheten och inventarier. Att snabbt påbörja åtgärder som orsakat skadan. Vi finns till för er när […]

JOURUPPDRAG – IGENFRUSEN VATTENMÄTARE

Jouruppdrag – igenfrusen vattenmätare. När kylan slår till så är det viktigt att se över sin fastighet så att inte vitig utrustning står oskyddad, här har vattenmätaren frusit. Där den förmodade orsaken är sträng kyla i kombination med att det inte har varit någon nämnvärd vattenförbrukning. Tänk på om ni har ett sommarställe att stäng […]